Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedel

Nu finns kulturmiljökompensation som metod och åtgärd i samhällsplaneringen hos Göteborgs kommun. Kulturlandskapet har i samarbete med kommunen genomfört ett FoU-projekt med stöd av RAÄ som behandlar kulturmiljö, kompensation och kulturella ekosystemtjänster. Du kan läsa mer om projektet här på vår hemsida eller hos Göteborgs kommun.