CHAT 2015 – Together

Kulturlandskapet skickar två representanter, Ingegerd och Agneta, till CHAT 2015 i Sheffield, England 30 okt-1 nov. De ska där berätta om projektet Lahälla – Kulturscen samt visa filmen som producerades i samband med industrivandringen 2012.

CHAT2015_poster

Projekt Lahälla