<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/agneta-stening/">Agneta Stening</a>

Agneta Stening

Konstnär

Samordnare för uppdrag inom verksamhetsområdet konst.

agneta.stening(at)kulturland.se

0709 599 648

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/andreas-toreld/">Andreas Toreld</a>

Andreas Toreld

Arkeolog

andreas.toreld(at)kulturland.se

0709 599 644

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/annika-ostlund/">Annika Östlund</a>

Annika Östlund

Arkeolog, styrelseledamot

Samordnare för uppdrag inom miljö och samhällsplanering.

annika.ostlund(at)kulturland.se

0733 810 258

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5
457 40 Fjällbacka

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/benjamin-grahn-danielson/">Benjamin Grahn-Danielson</a>

Benjamin Grahn-Danielson

Arkeolog

benjamin.grahn(at)piceakulturarv.se

0731 821 959

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/cecilia-wingard/">Cecilia Wingård</a>

Cecilia Wingård

Bebyggelseantikvarie, etnolog och byggnadsvårdare

Cecilia är tjänstledig från 1 oktober 2017 och framåt.

cecilia.wingard(at)kulturland.se

0709-599 648

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/ingegerd-johansson/">Ingegerd Johansson</a>

Ingegerd Johansson

Författare & historiker, styrelseledamot

Samordnare för litteratur och förlag

ingegerd.johansson(at)kulturland.se

0704-787 840

kontakt(at)kulturland.se

0709 599 648

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/magnus-ronn/">Magnus Rönn</a>

Magnus Rönn

Arkitekt, lärare och arkitekturforskare, styrelseledamot

Samordnare för arkitektur samt forskning.

magnus.ronn(at)kulturland.se

0705 516 007

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/oscar-jacobsson/">Oscar Jacobsson</a>

Oscar Jacobsson

Arkeolog, doktorand i kulturgeografi

oscar.jacobsson(at)kulturland.se

0709-78 86 02

<a href="http://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/stig-swedberg/">Stig Swedberg</a>

Stig Swedberg

Arkeolog

Samordnare för den uppdragsarkeologiska verksamheten.

stig.swedberg(at)kulturland.se

0708 656 739