Under 2019 behöver vi förstärka kooperativet med en eller flera arkeologer

Kulturlandskapet söker en eller flera arkeologer, i första hand till kortare projektanställningar men det kan också bli aktuellt med längre perioder. Vi söker såväl arkeologer med erfarenhet av självständigt arbete inom uppdragsarkeologi (med allehanda förekommande arbetsuppgifter), som arkeologer med kortare erfarenhet men intresse av att arbeta inom kooperativet.

Meriterande är:

  • Erfarenhet av att arbeta i projekt i olika roller.
  • Erfarenhet av publikt arbete och förmedling.
  • Erfarenhet av forskning och att driva eller koordinera forskningsprojekt.
  • Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar, både enligt KML och LOU.
  • God kunskap om Kulturmiljölagen, Miljöbalken och PBL.
  • Tvärvetenskapligt tänkande, exempelvis arkeobotanik, MKB-kompetens, socialantropologi, statistik, idé- och lärdomshistoria, filosofi, osteologi.
  • B-körkort.
  • Goda kunskaper i GIS, vana att jobba med Trimbles programvaror samt GPS.

Vi tror att du har en akademisk examen med minst 90 hp arkeologi samt kunskap om och intresse för samhällsfrågor, miljöfrågor och kooperativ utveckling. Vi värdesätter nyfikenhet och vilja att pröva på andra arbetsuppgifter än enbart arkeologiska uppdrag, eftersom vi till stor del också arbetar med andra typer av utredningar och projekt. I övrigt hänvisar till vår information angående intresseanmälan nedan.

Vi önskar ha din ansökan snarast eftersom vi kommer att genomföra intervjuer löpande under januari och februari.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss ifall du har frågor.

Kontaktperson: Stig Swedberg, telefon: 0708 65 67 39

Intresserad

av att arbeta hos oss

Nej tack

vi undanber oss alla förslag och kontakter från företagssäljare och bemanningsföretag

Kulturlandskapet söker nya medarbetare

Vi söker dig som har kunskap om och intresse för samhällsfrågor, miljöfrågor och kooperativ utveckling. Vi vill att den person som arbetar med oss kan stärka och komplettera kooperativets nuvarande kompetenser, så att vi kan utveckla vår verksamhet och ta nya typer av uppdrag eller skapa nya projekt.

Kanske är du kulturgeograf, miljövetare eller arkeolog? Kanske är du biolog, samhällsplanerare eller arkitekt? Du kan även ha en bakgrund inom konst, film eller litteratur. Allra helst har du kunskap inom flera områden. En förutsättning är att du är minst lika duktig vid skrivbordet som ute på fältet eftersom en stor del av vårt arbete innebär rapportskrivande.

Framförallt är vi intresserade av personer med några års erfarenhet, men om du kan övertyga oss om att du är rätt person för oss så kanske vi vill anställa dig även om du har kortare erfarenhet.

Det dagliga arbetet bedrivs i första hand på Kulturlandskapets kontor i Fjällbacka. Vi ser det som viktigt att du finns i norra Bohuslän och har möjlighet att vara på kontoret och delta i vår verksamhet. Vi arbetar i projekt och vi erbjuder inte något fast heltidsjobb med garanterad lön, tjänstepension eller några vidare karriärmöjligheter. Däremot erbjuder vi en trevlig tillvaro på kontoret med frihet, demokrati och inflytande över verksamheten samt möjligheten att utvecklas, både personligt och professionellt.

Den sociala delen av arbetet är väldigt viktig för oss. Vi driver vårt företag genom att diskutera oss fram till lösningar som alla kan acceptera. Vi söker därför en ödmjuk person som vågar ta ansvar för sig själv och sina medarbetare men som också säger ifrån när det är något som inte fungerar. Att kunna vara öppen med sina tillkortakommanden är nödvändigt, liksom att stänga av mobilen och sätta sig ner för en gemensam fika klockan 10 varje dag.

Kulturlandskapet var tidigare en del av Rio Kulturkooperativ som delades i två kooperativ under hösten 2013. På Rio Kulturkooperativs hemsida www.riokultur.se finns information om tidigare verksamhet, uppdrag och rapporter.