Nytt företag

Efter 20 års verksamhet har Rio Kulturkooperativ beslutat om delning – under slutet av 2013 bildas därför två nya företag. På gamla Rio Kulturkooperativs hemsida kan du dock även fortsättningsvis hitta samtliga rapporter publicerade av Rio Kulturkooperativ liksom information om utförda uppdrag och projekt, samt Rio Förlags bokshop där du kan beställa böcker. Du hittar även länkar till de två nya företagen.

Det nya kooperativet Kulturlandskapet består i stort sett av de som var verksamma vid kontoret i Fjällbacka. Vi besitter därmed en bred kompetens inom kultur och kulturmiljö, med kunskaper inom konst, arkeologi, arkitektur, byggnadsvård, kulturhistoria, samhällsplanering och forskning. Vi kan även erbjuda kurser, föreläsningar och guidningar inom dessa ämnen.

Vi arbetar helst ämnesöverskridnade i en inkluderande anda som tar sikte på hela samhället sett som en sammanslutning av människor, med livskvalitet och hållbarhet som grundidé. Historien är grunden för att känna sig själv och därmed andra, så att vi kan leva tillsammans i ömsesidig respekt. Med olika konstnärliga uttryck och gestaltningar vill vi skapa en vackrare och fredligare värld.