<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/agneta-stening/">Agneta Stening</a>

Agneta Stening

Konstnär

Samordnare för uppdrag inom verksamhetsområdet konst.

agneta.stening@kulturland.se

0709 599 648

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/andreas-toreld/">Andreas Toreld</a>

Andreas Toreld

Arkeolog
<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/anna-ihr/">Anna Ihr</a>

Anna Ihr

Arkeolog - för tillfället föräldraledig

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5
457 40 Fjällbacka

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/annika-ostlund/">Annika Östlund</a>

Annika Östlund

Arkeolog.

Samordnare för uppdrag inom miljö och samhällsplanering.

annika.ostlund@kulturland.se

0733 810 258

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/benjamin-grahn-danielson/">Benjamin Grahn-Danielson</a>

Benjamin Grahn-Danielson

Arkeolog
<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/cecilia-wingard/">Cecilia Wingård</a>

Cecilia Wingård

Bebyggelseantikvarie, etnolog och byggnadsvårdare.

Samordnare för uppdrag som rör kulturhistoria och byggnadsinventering

cecilia.wingard@kulturland.se

0709-599 648

0709 599 648

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/ingegerd-johansson/">Ingegerd Johansson</a>

Ingegerd Johansson

Författare & historiker

Samordnare för litteratur och förlag

ingegerd.johansson@kulturland.se

0704-787 840

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/magnus-ronn/">Magnus Rönn</a>

Magnus Rönn

Arkitekt, lärare och arkitekturforskare

Samordnare för arkitektur samt forskning.

magnus.ronn@kulturland.se

0705 516 007

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/oscar-jacobsson/">Oscar Jacobsson</a>

Oscar Jacobsson

Arkeolog

0709-78 86 02

<a href="https://www.kulturland.se/om-oss/kontakt/stig-swedberg/">Stig Swedberg</a>

Stig Swedberg

Arkeolog

Samordnare för den uppdragsarkeologiska verksamheten.

stig.swedberg@kulturland.se

0708 656 739