Söka medel ur Kulturlandskapets forskningsstipendium

Ansökning

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året.

Ansökningar ska skickas in elektroniskt till: forskningsstipendium[at]kulturland.se

Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning (maximalt 2 sidor exklusive referenser) med uppgifter om:

 • Syfte
 • Metod
 • Uppläggning och tidplan
 • Spridning av resultat
 • Ansökt belopp och kostnad för hela projektet
Personliga uppgifter

Förutom projektbeskrivning ska ansökan innehålla uppgifter om sökanden (namn, adress, e-post, personnummer) och en CV på maximalt 2 sidor.

Bedömningskriterier och beslut

Ansökningar kommer att bedömas av Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium med hänsyn till följande kriterier utan inbördes rangordning:

 • Presentationsform
 • Målbild
 • Förväntad nytta/användbarhet inom forskning och samhällsbyggande

Beslut om medel kan inte överklagas. Utbetalning görs tidigast 2 månader efter beslutsdatum och senast inom 12 månader.

Villkor
 • Senast 12 månader efter utbetalning av medel ska projektet avrapporteras till Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium.
 • Resultat från projektet ska presenteras på Kulturlandskapets hemsida.
 • Vid presentation av resultat i annat forum ska sökanden uppge att projektet fått stöd av Kulturlandskapets forskningsstipendium.