Myntbestämningar Greby Handelsplats

I Numismatiska forskningsgruppens Verksamhetsberättelse 2020 kan du läsa om de myntbestämningar som gjorts av mynt hittade vid metalldetektering inom delar av Greby handelsplats – Tanum 1885, Grebbestad, Tanums kommun. Du kan läsa mer om projektet Greby Handelsplats här.