Bortom Europavägen

Ingegerd Johansson skriver och Mats Källblad illustrerar en bok om att resa med motorcykel  i tid och rum. Arbetet är nu inne i slutfasen och boken beräknas komma ut i september 2014.

Bortom europavägen