Arkeologiska undersökningar i Hjälpesten

Nu pågår undersökningar vid Kville 1502, en överlagrad skärvstenshög i Träsvallälvens fåra.

Läs mer här.