Konferensen Nordic TAG i Köpenhamn

Oscar Jacobsson höll genom Kulturlandskapet ett föredrag på konferensen Nordic TAG i Köpenhamn. Föredraget behandlade interaktionen mellan människa och natur i landskapet från ett teoretiskt perspektiv. Landskapet måste ses som något komplext och mångfacetterat, vilket innebär att teorin som används måste reflektera denna komplexitet. Ett område i Norra Ätradalen valdes ut för att illustrera hur ett sådant teoretiskt ramverk kan användas i utforskningen av förhållandet mellan människa och vatten under historiens gång.

Här är en länk till Nordic TAG.

Pages from Nature-in-Motion

 

Presentationen finns att läsa här som pdf.