Söka medel ur Kulturlandskapets forskningsstipendium

Ansökning – inlämningsdag

Ansökningar till 2018 års forskningsstipendium ska vara inlämnade senast 1:e oktober kl. 17.00 för att tas upp till prövning.

Ansökningar ska skickas in elektroniskt till: forskningsstipendium[at]kulturland.se

Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning (maximalt 2 sidor exklusive referenser) med uppgifter om:

– Syfte

– Metod

– Uppläggning och tidplan

– Spridning av resultat

– Ansökt belopp och kostnad för hela projektet

Personliga uppgifter

Förutom projektbeskrivning ska ansökan innehålla uppgifter om sökanden (namn, adress, e-post, personnummer) och en CV på maximalt 2 sidor.

Bedömningskriterier och beslut

Ansökningar kommer att bedömas av Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium med hänsyn till följande kriterier utan inbördes rangordning:

– Presentationsform

– Målbild

– Förväntad nytta/användbarhet inom forskning och samhällsbyggande.

Beslut om medel kan inte överklagas. Utbetalning görs tidigast 2 månader efter beslutsdatum och senast inom 12 månader.

Villkor

– Senast 12 månader efter utbetalning av medel ska projektet avrapporteras till Föreningen för Kulturlandskapets forskningsstipendium.

– Resultat från projektet ska presenteras på Kulturlandskapets hemsida.

– Vid presentation av resultat i annat forum ska sökanden uppge att projektet fått stöd av Kulturlandskapets forskningsstipendium.