Utställning 8 februari – 2 mars

Agneta Stening och Susanne Brännström ställer ut verk på Göteborgs Konstförening Galleri 8 februari – 2 mars 2014.


 


Vernissage 8 februari kl 12-16

I Agneta Stenings skulpturer förekommer det ett geometriskt samspel. Symmetri och asymmetri avlöser varandra och en rörelse uppstår som utmanar det hermetiska och avbryter en annars så perfektionistisk jämnvikt i tinget. På så sätt skapas en dialog mellan tinget, betraktaren, omgivningen och det uppstår en rumslig dynamik. När naturelementen får lov att vara medskapare som exempelvis i hennes verk av en stjärna i granit, är hårdhet och mjukhet, kyla och värme -en och den samma. Upprepningen närvarar utifrån flera perspektiv i Agnetas Stenings verk och förstärker därmed bilden av skapelsens eviga processer som förkunnar en lagbundenhet. Denna förkunnelse i samverkan med asymmetrins och symmetrins växelverkan öppnar i samma ögonblick möjligheten för det nya och okända.

– Therese Holmgren, Göteborgs Konstförening.

För mer info: www.agnetastening.se

Välkomna till Södra vägen 2, Göteborg. Tel: 073 907 9924; 031-18 64 03

Öppet tis-tors 12-16 och lör-sön 12-16