Skapande skola i Hamburgsund

Konstnärerna Agneta Stening och Britta Kleberg arbetar som bäst med att färdigställa uppdraget att skapa nya aktiviteter för förskoleklass till och med klass 5 på Hamburgsunds skola i Bohuslän.

Önskemålet från lärare och elever var något som kan användas både i matematik- och läsundervisning. Mera färg och något nytt och roligt att göra på rasterna efterfrågades också.

Resultatet ska bli en stor Kingcirkel, indelad i tolv lika delar, målade på asfalten i olika färger. Kingcirkeln kan användas både för lek och undervisning. På en annan del av skolgårdens asfalt görs en Drake med 100 steg, över 30 m lång, dubbelhövdad med taggar, vingar, ben och magiskt stjärtparti. Det är eleverna från förskoleklass till och med klass 3 som har ritat drakar. Detaljer från drakarna har konstnärerna förstorat och komponerat in på den stora draken och nu ska eleverna måla detaljerna på den stora draken.

På en av skolbyggnadens vägg sätts 29 st olika träskivor upp, målade i olika färger och märkta med vårt alfabet. Det är klass 4 och 5 som har konstruerat och gjort mallar till våra olika Geometriska figurer både 2- och 3 dimensionella. Här kan eleverna räkna geometri, bilda ord genom att bolla på de olika skivorna och lära sig alfabetet, att stava och att leka bollekar. Se på fler bilder och läs mer här.

P1080260