Här listar vi övriga vetenskapliga publikationer/rapporter som våra medarbetare har producerat, bland annat i samverkan med andra institutioner. Klicka på pdfbilden för nedladdning.

TitelFörfattareev. institutionPDF
Översvämningens landskap - Klimatanpassning av åker och äng i det äldre jordbrukslandskapetOscar JacobssonKulturlandskapets forskningsstipendium
Markanvisningstävling i Göteborg: en pilotstudie i gestaltning, byggande och boendekostnader.Magnus RönnKTH/A
Developer competition in Gothenburg: a case study on architectural design, building and housing costMagnus RönnKTH/A
Tidskrift för arkitekturforskning - de första fem åren av tidskriften som svenskt projekt.Magnus RönnKTH/A
Markanvisningstävling i Stockholm - en fallstudie om innovation i arkitektur och bostadsbyggandeMagnus RönnKTH/A
Så bygger vi billigare bostäderMagnus RönnKTH/A
Design Developer Competition / Competition Culture in Europe: VoicesMagnus RönnKTH/A
Kulturarv och kulturmiljö i ekosystemansatsenSusanne Fredholm, Krister OlssonKulturlandskapet
Arkitektur kulturvärde och kompensationMagnus RönnKulturlandskapet
Developer Competition as a Means for Combining Cost and Design,
in (Eds) Kijsik, H., Nyholm, C., and de Vocht., S., 2018, Doughnuts to Muffins, 30 Years of Urban planning.
Magnus RönnRakennustieto Publishing 2018, Estonia