I Älvdalen finns en lång tradition av stenindustri, som leder tillbaka till slutet av 1700-talet. Området har flera speciella stenarter, mest karaktäristisk är Älvdalsporfyren.  Sten i Älvdalen är en ideell förening som bildades för att möjliggöra för konstnärer att komma till Älvdalen och arbeta med områdets unika stenarter.

År 2014 blev Agneta Stening stenstipendiat och tillbringade en högsommarvecka i Älvdalen tillsammans med ytterligare två tillresta konstnärer. Detta är en del av det stensymposium som Sten i Älvdalen anordnar i samarbete med Landstinget Dalarna.

Arbetet startade med att porfyrblock hämtades vid en skrotstenshög vid stenbrottet i Blyberg. Sedan följde arbetet med att hugga men framförallt slipa stenen till den form konstnärerna vill ha. Veckan avslutades med en utställning av de nu aktuella konstnärerna och tidigare verk från platsen.

Kontaktperson: Agneta Stening