Skapande skola-projekt på Sannaskolan i Göteborg

Skapande skola-projektet hösten 2013 utvecklades till att bli en utsmyckningsserie till Sannaskolan i samarbete med Stadsdelen Majorna-Linne, Göteborg.

Konstnärerna Agneta Stening och Britta Kleberg presenterade sitt projekt för kultursamordnare samt lärare vid Sannaskolan. Tillsammans planerades och anpassades projektet till att passa Elevens val för åk 7-9. Syftet var att hitta ett tema som eleverna kunde engagera sig i, knyta an till och känna för och arbeta med under dessa under fem halvdagar höstterminen 2013. Sannaskolan är byggd på 40-talet i funkisstil och har stora vägg- och fönsterytor där det behövs något som lyfter skolinteriören. På skolan upplevde man att det behövdes en rejäl uppryckning. Skolan planerades att renoveras, förmodligen till sommaren 2014, varför det var nödvändigt att projektets resultat skulle vara möjligt att montera ner under renovering och sedan sättas upp igen. Det ansågs som självklart att de cirka 30 eleverna som ingår i gruppen Bild och Form skulle få arbeta med en konstnärlig process från idéskiss till färdig produkt, men att resultatet kommer alla på skolan till del.

Konstnärerna började med att presentera sitt sätt att arbeta för Elevens val-eleverna genom exempel på hur de har processat runt offentlig gestaltning. Sedan bollades idéer med eleverna.

Eleverna arbetade med skissidéer kring glädje, kroppsformer och mönster, på datorn, med overhead och med sax och papper. Kopiatorn har hjälpt oss att förstora och förändra formerna. Materialet leddes in mot akrylplast till trapphusens enorma fönsterytor samt träskivor till väggytorna. Färger och former omarbetades och komponerades av elevgrupperna. I slöjdsalen bearbetade eleverna träformerna och grundmålade dem. Akrylskivorna fick en skiss i naturlig storlek för överföring och färgläggning. Eleverna arbetade imponerande bra i de konstnärliga processerna. De har upplevt att gå från idé till att omarbeta idéerna i olika led. Vi upplever att de har tyckt det varit både roligt, lustfyllt men motigt, just för att det inte går att stressa processen.

Den 16 december 2013 monterades och invigdes elevernas utsmyckning på Sannaskolan med cider och bullar.

Kontaktperson: Agneta Stening

Former av kropp och glädje

Agneta Stening och Britta Kleberg

Sannaskolan

Göteborg