Natur- och kulturhänsyn Vindpark Tyft

På begäran av Tanums Bostäder AB har Kulturlandskapet utfört en bedömning av natur- och kulturvärden inför uppförande av ett vindkraftverk på Tyft, Tanums kommun. Uppdraget innebar en redovisning och sammanställning av framtagna underlag, samt en bedömning av tillämplig hänsyn för respektive objekt i tabell och på karta.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Tyft hänsynskarta.