Kulturlandskapets kalender

Med start 2008 gav Rio Kulturkooperativ ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Således diskuterades makt (2009) och kooperation (2010), samt olika delar av kooperativets verksamhet, som förlaget (2011) och Rio Kulturkooperativs historia (2013).

Kulturlandskapet har fortsatt ge ut en egen kalender. Hittills har vi behandlat Konst i landskapet (2014), Byggnadsvård (2015), Miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion (2016), Demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv med utgångspunkt i Kulturlandskapets arkeologiska kunskapsuppbyggnadsprogram (2017), Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt (2018), Prisbelönt arkitektur och byggnadsvård i Bohuslän (2019), Kulturmiljöer knutna till stenindustrin i norra Bohuslän (2020), Hur arkeologen kan se att det bott människor på en plats (2021), samt Bohusläns hällristningar (2022).

Under 2023 firar Kulturlandskapet 10 år! Detta firar vi bland annat genom att i årets kalender kort ta upp en del av de projekt och frågor vi drivit under åren.

Klicka på bilderna för att se kalendrarna i pdf-format.

2023: Kulturlandskapet 10 år

Bohusläns hällristningar (2022).

Hur arkeologen kan se att det bott människor på en plats (2021).

Kulturmiljöer knutna till stenindustrin i norra Bohuslän (2020).

Prisbelönt arkitektur och byggnadsvård i Bohuslän (2019).

Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt (2018).

Demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv (2017).

Miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion (2016).

Byggnadsvård (2015).

Konst i landskapet (2014).