Kulturlandskapets kalender

Med start 2008 gav Rio Kulturkooperativ ut en kalender. Förutom att vara en fast punkt i den dagliga tidsorienteringen, var ambitionen att ta upp olika intressanta ämnen till diskussion. Således diskuterades makt (2009) och kooperation (2010), samt olika delar av kooperativets verksamhet, som förlaget (2011) och Rio Kulturkooperativs historia (2013).

Kulturlandskapet har fortsatt ge ut en egen kalender. Hittills har vi behandlat Konst i landskapet (2014), Byggnadsvård (2015), Miljö, aktivism, civil olydnad och direkt aktion (2016), samt Demokrati- och klimatfrågor i ett arkeologiskt perspektiv med utgångspunkt i Kulturlandskapets arkeologiska kunskapsuppbyggnadsprogram (2017). Årets kalender behandlar Kulturlandskapets tvärvetenskapliga arbetssätt med exempel från olika projekt, uppdrag, yttranden och publika aktiviteter.

Klicka på bilderna för att se kalendrarna i pdf-format.