Tanums kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk efterundersökning och återställning av skador

Nu har det inledande arbetet med efterundersökning och återställning av del av en skadad fornlämning, L1967:2803, påbörjats.

Gravfältet består av flera domarringar, eventuellt nio stycken men tre enligt Göteborgsinventeringen. Vidare ska det finnas en stensättning samt ett flertal klumpstenar som kan markera gravar. Ytan som är skadad kommer att undersökas arkeologiskt. Flyttade stenar kommer att läggas tillbaka i de fall vi kan känna oss säkra, övriga stenar kommer att transporteras bort.

Första steget var att dokumentera skadan och mäta in flyttade stenar och hålen efter dessa. Till vår hjälp hade vi i fält med oss Ulf från Tanums maskinstation.

Kontaktperson: Annika Östlund

Här kommer du att kunna ladda ner rapporten när den är klar.