Arkeologisk utredning – Vänersborgs kommun, Västra Götalands län

Just nu håller vi på med en arkeologisk utredning i Vänersnäs på uppdrag av Länsstyrelsen utifrån Vänersborgs kommuns arbete med detaljplan. Vi inventerar området på band annat bergsimpediment. Där räknar vi med att hitta lämningar efter torp- och backstugor och andra intressanta kulturspår som kan avslöja mer om det historiska landskapet i Margreteberg med omnejd. Även provschaktning i mjukmarksområden sker för att identifiera eventuella boplatser i form av kulturlager, anläggningar och övriga fornfynd.