Bo bra på äldre dar

Detta projekt redovisar en utvärdering av arkitekturtävlingar som haft bostäder för vård- och omsorg samt ordinära boendeformer med trygghet för äldre som tävlingsuppgift. Tävlingarna ingår i programmet Bo bra på äldre dar. Det har varit ett roligt och lärorikt uppdrag. Vi hoppas att utvärderingen ger en nyttig kunskap tillbaka till praktiken.

Att tävla i arkitektur och stadsbyggnad har en lång tradition. Den moderna tävlingen är en institution som varit i praktiskt bruk i över 100 år. I Sverige har arkitekturtävlingar används som socialpolitiskt instrument under 1900-talet för att förnya äldreboenden. Tävlingen har varit ett sätt att gestalta sociala reformer och ge politiken ett arkitektoniskt formspråk. Regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar ingår i denna tradition.

Kontaktperson: Magnus Rönn

Du kan ladda ner boken här.

Eller köp boken i vår bokhandel!

I samarbete med