Berga och Mariestads socken, Mariestads kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inför detaljplan

Mariestads kommun planerar en detaljplan för fastigheterna Korstorp 2:1 m fl, för att möjliggöra att området går att nyttja som industriområde. Kulturlandskapet har fått i uppdrag av länsstyrelsen att genomföra en steg 2-utredning för att underlätta planeringen.

Utredningen kommer att genomföras i tre steg: inventering, metalldetektorundersökning och schaktning med maskin.

För att få ut så mycket som möjligt av metalldetekteringen har Kulturlandskapet bett Sveriges Metallsökarförening att delta. Lördag den 26 mars samlades ett trettiotal personer för att gå över några av de mest lovande ytorna inom utredningsområdet.

Resultaten från inventeringen och metalldetekteringen var goda. Ett hundratal metallfynd mättes in varav många gick att datera till 1700-tal. En koncentration av fynd påträffades vid det förmodade läget för Spirhults gård, mellan några åkerholmar i nuvarande jordbruksmark. Resultaten kommer att ligga till grund för valet av de ytor som kommer att undersökas med maskin om några veckor.

Vi uppdaterar hemsidan löpande under projektets gång.

Kontaktperson: Stig Swedberg

Här kommer du att kunna ladda ner rapporten när den är klar.