Tegneby socken, Orust kommun, Västra Götalands län

Avgränsande arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatsen L1967:1304

Kulturlandskapet har utfört en avgränsande arkeologisk förundersökning vid boplatsen L1967:1304 (Lalleröd 2:26). Anledningen var att en mindre väg planerades att anläggas direkt väster om boplatsen. Syftet med den avgränsande förundersökningen var att öka kunskapen kring fornlämningens utbredning inom det planerade vägområdet.

Det arkeologiska arbetet genomfördes den 13 september 2021, då totalt fem schakt om cirka 4 x 1,5 meter grävdes. Schakten lades i vinkel mot vägsträckningen och täckte hela förundersökningsområdets bredd. Inom schakten påträffades rikliga mängder av flinta där majoriteten av antalet flintor framkom i den nordliga något lägre belägna delen av förundersökningsområdet (schakt 2 och 5). Flintfynden bestod av avslag, splitter, spånfragment, kärnfragment och övrigt slagen flinta. Några av flintorna var brända eller vitpatinerade.

Utifrån resultatet av framkomna fynd och relationen till områdets topografi bedömdes boplatsen L1967:1304 ha en fortsatt utbredning inom planerat vägområdet.

Kontaktperson: Linda Wigert

När rapporten är klar kommer du att kunna ladda ner den här.