Arkeologisk utredning och samrådsunderlag

Svenska kraftnät planerar tillsammans med Fingrid en ny växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland. Den nya förbindelsen ska på svenska sidan anslutas till stamnätsstationen Messaure i Norrbotten. En översiktlig framkomlighetsstudie har gjorts.

Kulturlandskapet har i samarbete med Jacobi AB av Rejlers Sverige AB fått i uppdrag att delta i det vidare arbetet. Detta omfattar bland annat underlag till en fördjupad framkomlighetsstudie, deltagande i samrådsprocessen och inventeringar av kulturmiljön i vald ledningskorridor. Arbetet planeras pågå mellan 2017 och 2019.

Under sommaren 2019 utför Kulturlandskapet inventeringar av kulturmiljö inom vald korridor.

Kontaktperson: Stig Swedberg