Arkeolog, museipedagog och kulturarvsvetare

Zanna är arkeolog i grunden med en Masterexamen i Musei- och kulturarvsvetenskap och arbetar som projektledare inom kulturarv, förmedling och som grafisk designer och illustratör.
Zanna hjälper oss med våra rapporter.

  • zanna.friberg(a)kulturland.se

  • 0720 17 75 76

  • Läs mer i hens CV: