Konstvetare / Arkeolog

Valdemar är arkeolog och konstvetare och har drivit igenom en mängd kulturprojekt i form av utställningar, böcker och donationsprojektsom t.ex. Det Nya Museet i Sundbyberg. Enligt Valdemar har ett högkvalitativt
kulturevenemang flera lager – ”något du kan beröras av utan förkunskaper, men även djupdyka i. Kultur ska vara intressant och givande för alla! Mitt “brinn” ligger i att tillgängliggöra kulturen, utan att trivialisera innehållet.”

  • valdemar.gerdin@kulturland.se

  • 073-50 733 65

  • Läs mer i hens CV: pdf-icon-small