Arkeolog

Stig Swedberg är samordnare för den uppdragsarkeologiska verksamheten samt för projekt inom kulturhistoria.

Stig har arbetat med alla slags arkeologiska uppdrag, kulturmiljöutredningar, kulturhistoriska dokumentationer, egna forskningsprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar och landskapsanalyser. Han intresserar sig särskilt för industrihistoria och den bohuslänska stenindustrin. Stig är ledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • stig.swedberg(at)kulturland.se

  • 0708 656 739

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small