Arkitekt

Magnus Rönn är verksam både inom Kulturlandskapet och KTH/Arkitektur. Han är arkitekt (examen 1980 vid Chalmers-Arkitektur) och docent (1998) vid KTH/A. Arbetet vid KTH/A omfattar undervisning (grundutbildning, forskarutbildning, vidareutbildning) och forskning. Magnus har skrivit flera böcker och artiklar om begreppet kvalitet och tävlingar i arkitektur och stadsbyggnad. Han har anlitats som sakkunnig för bedömning av vetenskapliga arbetet (betygsnämnd/opponent), forskningsökningar (vetenskaplig granskning) och haft uppdrag att utvärdera projekt inom arkitektur och stadsbyggnad. Magnus är styrelseledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • magnus.ronn(at)kulturland.se

  • 0705 516 007

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small