Arkeolog

Lisa är utbildad inom kulturarv och kulturlandskap med en masterexamen i arkeologi från Göteborgs universitet. Hon arbetar gärna tvärvetenskapligt med minnen, arkivmaterial och materiella lämningar. Förmedling är ett av hennes ämnen och hon har studerat media och historisk dokumentärfilm samt har erfarenhet av att guida. Lisa är anställd på Kulturlandskapet främst för att arbeta med ett projekt rörande Bohusläns stenindustri.

  • lisa.borjesson.liljas[a]kulturland.se

  • 0525-32353

  • Läs mer i hens CV: