Författare

Ingegerd Johansson är samordnare för litteratur och förlag samt för kunskapsförmedling.

Ingegerd är författare och historiker. Ingegerd är styrelseledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • ingegerd.johansson(at)kulturland.se

  • krossekarr.se

  • 0704-787 840

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small