Osteoarkeolog

Erik är osteoarkeolog med inriktning mot human och animal osteologi, osteologisk patologi samt tafonomi.

  • erik.vajking(a)kulturland.se

  • 0767 10 79 11

  • Läs mer i hens CV: