Bebyggelseantikvarie, etnolog och byggnadsvårdare

Cecilia är bebyggelseantikvarie, etnolog, byggnadsvårdare samt musiker. Framför allt utför hon bebyggelseinventeringar och kulturmiljöutredningar, men har även haft uppdrag som byggledare vid restaureringsprojekt, genomfört skadeinventeringar av kulturhistoriska byggnader samt genomfört kulturguidningar och hållt föredrag. Utöver detta tar hon även arkitekturuppdrag såsom framtagande av bygglovshandlingar och uppmätningar. Cecilia är styrelseledamot i Kulturlandskapets styrelse.

  • cecilia.wingard(at)kulturland.se

  • 0709-599 648 (kontoret) 0739-801500 (direkt)

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small

    Referensobjekt se här.