Arkeolog

Benjamin jobbar som arkeolog genom sin egen firma Picea Kulturarv i samarbete med Kulturlandskapet.

  • benjamin.grahn(at)piceakulturarv.se

  • 0731-821959

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small