Arkeolog

Anton är historisk arkeolog, som genom en kandidatexamen i kulturarvsstudier 2016 och en masterexamen i arkeologi 2018 vid Göteborgs universitet allt mer närmat sig tvärvetenskapliga analyser som använder sig av äldre kart- och textmaterial för att förstå landskapet. Anton intresserar sig särskilt för maritima industrilämningar.

För närvarande är Anton anställd som doktorand i arkeologi vid Stockholms universitet.

  • anton.larsson(a)kulturland.se

  • +46 (0)72-7308034

  • Läs mer i hens CV: Anton Larsson