Arkeolog

Annika Östlund är arkeolog (examen 1997), och har arbetat med alla slags arkeologiska uppdrag, kulturmiljöutredningar, kulturhistoriska dokumentationer, egna forskningsprojekt, miljökonsekvensbeskrivningar och kvalitetssäkring. Hon intresserar sig särskilt för industrihistoria och den bohuslänska stenindustrin.

  • annika.ostlund(at)kulturland.se

  • 0733 810 258

  • Läs mer i hens CV:  pdf-icon-small