Bebyggelseantikvarie

Kulturmiljö som berättelse och identitetsskapare tillhör Andreas särskilda intresse, liksom kulturarvets bidrag i samtidsfrågor och frågor rörande hållbar utveckling.

Läs mer här

  • andreas.hansen(a)kulturland.se

  • +46 (0)70 536 86 95

  • Läs mer i hens CV: Anton Larsson