Kulturlandskapet och Picea Kulturarv på EAA i Barcelona

Kulturlandskapet och Picea Kulturarv deltar tillsammans på EAA i Barcelona, 5-8 september. Stig Swedberg och Benjamin Grahn Danielson leder under fredagen en session med titeln ”Archaeology & Anarchistic Thought – Theoretical Stands and Direct Action?”. Anarki kan, exempelvis, definieras som en filosofi, ideologi, kultur eller som relationer. Som de här exemplen antyder skulle vi kunna […]