Skog och historia 2014

Den 27-29 augusti var personal från Kulturlandskapet på fältseminarium i Linköping. Seminariet ägde rum inom projektet Skog och historia. Temat för året var hur den förändrade kulturmiljölagstiftningen påverkar den antikvariska bedömningen av lämningar i fält. Under första dagen behandlades bland annat hänsyn, och hur vi kan arbeta för att minska antalet skador skogsbruket orsakar på […]

Arkeologidagen i Tanumshede 31 augusti

I augusti anordnas Arkeologidagen över hela Sverige, där arkeologer och antikvarier berättar och guidar allmänheten till arkeologiska platser runt om i landskapet. Många gånger rör det sig om visningar i anslutning till aktuella arkeologiska undersökningar. Rio Kulturlandskapet har sedan 2011 arbetat med arkeologiska undersökningar inför att E6:an byggs ut. Allt fältarbete är avslutat men vi […]

På besök hos Kattilakoski Culture Cooperative

Strax före midsommar åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg-båt-bil färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de så fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika […]

Bebyggelsemiljö på Prästängsvägen, Skoghall.

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland Rio Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att revidera och uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Syftet med revideringen är enligt Hammarö kommun att: – skapa ett användarvänligt planeringsunderlag som ger råd och stöd vid planering och bygglovgivning; – inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer; – öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer […]

Konst i sommar!

  Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.   Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september. En av utställarna är Agneta […]

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen […]

Nya rapporter!

Ni har väl läst våra senaste rapporter? Jasså inte? Sedan starten i november har vi hunnit med riktigt mycket. Särskilt våra arkeologer Stig och Annika vilka förutom att de skriver för fullt på rapporterna för E6-grävningarna även hinner med att utföra lite fält- och rapportarbete i andra projekt. Även Andreas Toreld har vart ute i […]

Plåtslageritomten – Grebbestad, rapporten klar!

Nu är rapporten färdig och går att ladda ner Rio Kulturkooperativ genomförde en arkeologisk utredning av delar av fastigheten Grebbestad 2:291 under en dags fältarbete i juni 2013. Marken skall exploateras och utredningen syftade till lämningar inom området ska vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. Även eventuell koppling till omkringliggande kända fornlämningar avsågs studeras. Utredningen […]