Vill du också komma ”Bortom Europavägen”?

Under september färdigställdes Ingegerd Johanssons senaste bok: Bortom Europavägen Boken är en liten hyllning till att resa för resandets skull snarare än att komma fram. Det finns många vägar som ger så mycket nöje att köra, bara man vågar lämna den raka och breda huvudvägen. Mer information om boken finns i bokhandeln där du även […]

Rio Bio hösten 2014 – Godheten 12/9

Nu har RIO BIO spikat höstens FILMPROGRAM! Fredag 12 september visas GODHETEN av Stefan Jarl På grund av att Sveriges Television inte ville visa GODHETEN innan riksdagsvalet, då filmen sades vara ”ensidigt systemkritisk”, väljer vi att tjuvstarta filmhösten lite tidigare än vi brukar. GODHETEN tar tempen på tidens anda av girighet, egoism, överklassens återkomst, bonusar, […]

Skog och historia 2014

Den 27-29 augusti var personal från Kulturlandskapet på fältseminarium i Linköping. Seminariet ägde rum inom projektet Skog och historia. Temat för året var hur den förändrade kulturmiljölagstiftningen påverkar den antikvariska bedömningen av lämningar i fält. Under första dagen behandlades bland annat hänsyn, och hur vi kan arbeta för att minska antalet skador skogsbruket orsakar på […]

Arkeologidagen i Tanumshede 31 augusti

I augusti anordnas Arkeologidagen över hela Sverige, där arkeologer och antikvarier berättar och guidar allmänheten till arkeologiska platser runt om i landskapet. Många gånger rör det sig om visningar i anslutning till aktuella arkeologiska undersökningar. Rio Kulturlandskapet har sedan 2011 arbetat med arkeologiska undersökningar inför att E6:an byggs ut. Allt fältarbete är avslutat men vi […]

På besök hos Kattilakoski Culture Cooperative

Strax före midsommar åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg-båt-bil färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de så fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika […]

Bebyggelsemiljö på Prästängsvägen, Skoghall.

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland

Kulturmiljöprogram Hammarö kommun, Värmland Rio Kulturlandskapet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att revidera och uppdatera kommunens kulturmiljöprogram. Syftet med revideringen är enligt Hammarö kommun att: – skapa ett användarvänligt planeringsunderlag som ger råd och stöd vid planering och bygglovgivning; – inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer; – öka förståelsen och intresset kring kulturmiljöer […]

Konst i sommar!

  Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.   Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september. En av utställarna är Agneta […]

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen […]