Vill du också komma ”Bortom Europavägen”?

Under september färdigställdes Ingegerd Johanssons senaste bok: Bortom Europavägen

Boken är en liten hyllning till att resa för resandets skull snarare än att komma fram. Det finns många vägar som ger så mycket nöje att köra, bara man vågar lämna den raka och breda huvudvägen.

Mer information om boken finns i bokhandeln där du även kan beställa hem den.