Magnus Rönn i paneldebatt under Bostadsforum 2019

Magnus Rönn kommer att medverka i en paneldebatt om bostadsbyggande och hyreskontrakt för kollektiva boendeformer. Paneldebatten ingår i Bostadsforum 2019, den 10-11 april i Stockholm. Magnus har i sin forskning visat hur markanvisningstävlingen rätt använd kan sänka hyran med 25%. Han har också medverkat i medborgarinitiativ som lagt fram förslag på nya hyreskontrakt för kollektiva boendeformer. Dessa kontrakt ska uppfylla två grundvillkor: 1) Individuellt besittningsskydd för samtliga medlemmar i kollektiv i förhållande till hyresvärden, samt 2) möjlighet för kollektivet att själv styra in- och utflyttning. Det finns i nuläget inga kontrakt på bostadsmarknaden som uppfyller dessa grundvillkor.

Länk till program och anmälan här.
(För paneldebatten med Magnus Rönn – se programspår B, kl 14.00.)