Kulturarvsdagen 2021

Minnen, berättelser, foton och skildringar… Brytningen av den för norra Bohuslän så karaktäristiska graniten har gjort tydliga kulturhistoriska avtryck i landskapet, men också i samhällsutvecklingen. Kring miljöerna och människorna finns många berättelser, varav en del nedtecknade. Vi tror att det finns många fler som väntar på att komma fram! Under kulturarvsdagen bjuder vi in aktörer, privatpersoner och föreningar till att samtala kring dessa immateriella skatter! Läs mer här.