Hilma och motorcykel – Kvällscafé i Havstenssunds Folkets Hus kl 19 den 28 april 2017.

Ingegerd kommer att berätta om sitt skrivande och läsa ur båda sina böcker. Dessutom läser hon en ny ännu opublicerad text.
Entré inkl kaffe och tilltugg 100 kr. Bokning via tel 0525-21186 & 073-0291799