Gruvans byggnader – seminarium i Kopparberg och Ställdalen

Magnus Rönn har blivit anlitad att hålla en föreläsning på seminarium kring
gruvbyggnader i Bergslagen den 19 september.
Temat för hans föreläsning är gruv- och industriarkitektur.
För mer information om seminariet tryck här
Kontakt: Magnus Rönn  magnus.ronn.arch@gmail.com