Föreläsning av Magnus Rönn: Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad 3/6

3/6 kl 18.00-20.00

Välkomna till vårens fjärde ABAR! Vi håller nu till på OCEANEN, Stigbergstorget 8.

Tävlingen som makt i arkitektur och stadsbyggnad

Med Magnus Rönn som värd kommer vi att samtala kring frågor om bland annat:

» Vad övergången från arkitekttävlingar till mark-

anvisningstävlingar för arkitekterna innebär?

» Håller arkitekttävlingen på att bli utkonkurrerad av markanvisningstävlingen?

» Hur utvecklingen av tävlingar från en pedagogiskt uppgift i arkitektutbildningen – till professionell praktik och forskning?

Magnus Rönn är forskare på KTH Arkitekturskolan med arkitekttävlingar som specialområde.

abar_ronn