Föreläsning 7 februari – De visuella tonsättarna

Föreläsning om animerad bild, rikligt illustrerad med filmklipp av Midhat ’Ajan’ Ajanovic från Högskolan Väst i Trollhättan.


Midhat ’Ajan’ Ajanovic är filmvetare, filmare och författare född i Sarajevo 1959. Sedan 1994 bor han med sin familj i Göteborg.

Hans skrivna ord finns publicerade på svenska, norska, bosniska, kroatiska, engelska, slovakiska, tjeckiska, italienska och kinesiska. Hittills har han publicerat en stor mängd artiklar och essäer, sex romaner och åtta filmvetenskapliga böcker som huvudsakligen handlar om animerad bild. Han har skrivit Sveriges andra doktorsavhandling om animerad film Den rörliga skämtteckningen framlagd vid Göteborgs Universitet i juni 2009.

Vid den internationella festivalen för animerad film Animafest i Zagreb 2010 fick han priset Award for special contribution to animation studies. Samma år fick han Klas De Vylders pris på Bokmässan i Göteborg för romanen Porträtt tecknat i kol och regn. Ajan jobbar för närvarande som högskolelärare vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Föreläsningen är baserad på Ajans två böcker:

  • De visuella tonsättarna (2005)
  • De visuella tonsättarna 2 (2012)

Båda publicerade av Optimal Press

Ajan kommer även att visa sin egen animerade kortfilm Point of Mouth.


Läs mer om vår filmstudio

Pressmeddelande

Konst- och kulturprojektet i Lahälla har fått en fortsättning i ett Leader projekt.

Det nystartade kooperativet Rio Kulturlandskapet står som projektägare och samarbetar med Lysekils kommun, markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner, Folkets Hus Brastad och Stångenäs Hembygdsförening. Arbetet under 2014 omfattar slutdokumentering av stenindustrin Lahälla med knottfabriken, stenbrottet och dess informanter. Resultatet kommer att ligga till grund för en ansökan hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara knottfabriken.

Det var under 2012 och 2013 som Konst- och kulturprojektet Lahälla genomfördes. Den 1 september 2012 anordnade Rio Kulturkooperativ en mycket lyckad industrivandring med ljusgestaltning för att levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden. Det insamlade materialet från intervjuer och samtal samt inventering av platsen och dess byggnader kommer att sammanställas och dokumenteras och ligga till grund för en ansökan om byggnadsminnesförklaring/industriminnesförklaring. Dokumentationen kommer att återfinnas på Kulturlandskapets hemsida samt i utställningsmaterial.

Det publika arrangemanget den 1 september 2012 som samlade minst 300 personer en blåsig kväll, visar på ett stort intresse för stenhistorien och det fruktbara i att levandegöra detta genom att skapa nya upplevelser i mötet mellan konst och kulturhistoria.


Partners

Lahalla-logo-ranrike-greyLahalla-logo-eu-greyLahalla-logo-fyrbodal-grey

 


Kontakt: Agneta Stening
epost: agneta.stening(at)kulturland.se