Skapande skola i Hamburgsund

Konstnärerna Agneta Stening och Britta Kleberg arbetar som bäst med att färdigställa uppdraget att skapa nya aktiviteter för förskoleklass till och med klass 5 på Hamburgsunds skola i Bohuslän.

Önskemålet från lärare och elever var något som kan användas både i matematik- och läsundervisning. Mera färg och något nytt och roligt att göra på rasterna efterfrågades också.

Resultatet ska bli en stor Kingcirkel, indelad i tolv lika delar, målade på asfalten i olika färger. Kingcirkeln kan användas både för lek och undervisning. På en annan del av skolgårdens asfalt görs en Drake med 100 steg, över 30 m lång, dubbelhövdad med taggar, vingar, ben och magiskt stjärtparti. Det är eleverna från förskoleklass till och med klass 3 som har ritat drakar. Detaljer från drakarna har konstnärerna förstorat och komponerat in på den stora draken och nu ska eleverna måla detaljerna på den stora draken.

På en av skolbyggnadens vägg sätts 29 st olika träskivor upp, målade i olika färger och märkta med vårt alfabet. Det är klass 4 och 5 som har konstruerat och gjort mallar till våra olika Geometriska figurer både 2- och 3 dimensionella. Här kan eleverna räkna geometri, bilda ord genom att bolla på de olika skivorna och lära sig alfabetet, att stava och att leka bollekar. Se på fler bilder och läs mer här.

P1080260

Konst i sommar!

 

Nu är det sommar och dags att åka på konstutställning. Kulturlandskapets medlem Agneta Stening deltar i sommar i flera utställningar på västkusten. Dessutom är hon stipendiat i Älvdalen. Mer information får ni genom att klicka på bilden ovan.

 

Uddenskulptur_2014_sid-20we

Udden – skulpturutställning, Hunnebostrand pågår 6 juni – 30 september.

En av utställarna är Agneta Stening

 

Konstgård-Malmön

Malmöns Konstgård, Bohus Malmön

Utställning med Agneta Stening och John Stenborg

Vernissage den 12 juli kl 16-18

Utställningen pågår till den 3 augusti

 

 

Geopark-web

Konstutställning och invigning av geoparken,

Ståleröds by, Hunnebostrand

Agneta Stening ställer ut granitskulpturer och teckningar

Invigning 19 juli kl 10.00

 

Porfyr

Sten i Älvdalen har bjudit in Agneta Stening som sin första stenstipendiat!

Hon kommer att arbeta med Blybergsprofyr i

Älvdalen under vecka 30 .

Medstipendiat är Tofte Lamberg från Göteborg.

Utställning 8 februari – 2 mars

Agneta Stening och Susanne Brännström ställer ut verk på Göteborgs Konstförening Galleri 8 februari – 2 mars 2014.


 


Vernissage 8 februari kl 12-16

I Agneta Stenings skulpturer förekommer det ett geometriskt samspel. Symmetri och asymmetri avlöser varandra och en rörelse uppstår som utmanar det hermetiska och avbryter en annars så perfektionistisk jämnvikt i tinget. På så sätt skapas en dialog mellan tinget, betraktaren, omgivningen och det uppstår en rumslig dynamik. När naturelementen får lov att vara medskapare som exempelvis i hennes verk av en stjärna i granit, är hårdhet och mjukhet, kyla och värme -en och den samma. Upprepningen närvarar utifrån flera perspektiv i Agnetas Stenings verk och förstärker därmed bilden av skapelsens eviga processer som förkunnar en lagbundenhet. Denna förkunnelse i samverkan med asymmetrins och symmetrins växelverkan öppnar i samma ögonblick möjligheten för det nya och okända.

– Therese Holmgren, Göteborgs Konstförening.

För mer info: www.agnetastening.se

Välkomna till Södra vägen 2, Göteborg. Tel: 073 907 9924; 031-18 64 03

Öppet tis-tors 12-16 och lör-sön 12-16

 

 

Pressmeddelande

Konst- och kulturprojektet i Lahälla har fått en fortsättning i ett Leader projekt.

Det nystartade kooperativet Rio Kulturlandskapet står som projektägare och samarbetar med Lysekils kommun, markägarna Cheyenne och Fredrik Röckner, Folkets Hus Brastad och Stångenäs Hembygdsförening. Arbetet under 2014 omfattar slutdokumentering av stenindustrin Lahälla med knottfabriken, stenbrottet och dess informanter. Resultatet kommer att ligga till grund för en ansökan hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara knottfabriken.

Det var under 2012 och 2013 som Konst- och kulturprojektet Lahälla genomfördes. Den 1 september 2012 anordnade Rio Kulturkooperativ en mycket lyckad industrivandring med ljusgestaltning för att levandegöra stenindustrins lämningar i landskapet, synliggöra dess kvaliteter och lyfta fram miljöns kulturhistoriska värden. Det insamlade materialet från intervjuer och samtal samt inventering av platsen och dess byggnader kommer att sammanställas och dokumenteras och ligga till grund för en ansökan om byggnadsminnesförklaring/industriminnesförklaring. Dokumentationen kommer att återfinnas på Kulturlandskapets hemsida samt i utställningsmaterial.

Det publika arrangemanget den 1 september 2012 som samlade minst 300 personer en blåsig kväll, visar på ett stort intresse för stenhistorien och det fruktbara i att levandegöra detta genom att skapa nya upplevelser i mötet mellan konst och kulturhistoria.


Partners

Lahalla-logo-ranrike-greyLahalla-logo-eu-greyLahalla-logo-fyrbodal-grey

 


Kontakt: Agneta Stening
epost: agneta.stening(at)kulturland.se