Samtal om Larellafabriken

Magnus Rönn deltar i ett program i Älvkarleby kommun om arkitekten Ralph Erskine som ritade Larellafabriken.

Datum: 20 september på biblioteket i Skutskär.  Läs mer i inbjudan (pdf)

Så bygger vi billigare bostäder

– Så bygger vi billigare bostäder, skriver Magnus Rönn i tidskriften Stadsbyggnad, 2018-2. Enligt artikeln går det att sänka hyran med 23 % för nybyggda lägenheter. Det visar 2013 års markanvisningstävling i Göteborg som arrangerades av fastighetsnämnden i Göteborg. Målet för tävlingen var att få fram bra och billigare bostäder. Kravet var att den genomsnittliga hyran inte fick vara högre än 1 400 kr per kvadratmeter och år. Tio designteam kunde uppfylla kravet. Politiker och tjänstemän förfogar således över ett effektivt verktyg som kan användas för att uppfylla bostadspolitiska målsättningar. Läs mer här.

Parken Tanumshede Centrum och Affärsvägen

Arbetet med att utforma parken i Tanumshede centrum planeras vara så gott som färdigt i vår/sommar 2018. I slutet av februari kommer arbetet med iordningställandet av parken att sättas igång. Allt arbete, förutom planteringar, kommer att vara klara till den 1 juni. Planteringar görs i augusti då även invigningen av parken kommer att ske. Kulturlandskapets insats har bland annat resulterat i att kommunen har beställt tre större skulpturer som ska placeras i parken.

Kommunen har även avsatt medel för att göra Affärsvägen mera attraktiv och anpassad till framtida besöksbehov. Marcus Larsson, ML Projektledning, har fått uppdraget som projektledare att tillsammans med Parkgruppen ta fram förslag på ”anpassad” Affärsväg.

Läs mer här.