På besök hos Kattilakoski Culture Cooperative

Strax före midsommar åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg-båt-bil färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de så fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika ideella föreningar har gått samman i Kattilakoski kulturkooperativ och köpt prästgården för att ha som sin plattform. Platsen och byggnaden blev kontor, samlingsplats samt boenderum och ateljé för Artist in Residence och volontärer från Europa. Här kan ni läsa mer om vårt projekt ”Rio i världen” och utbytet med Kattilakoski.

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen diskuterades.

Andra dagen ägnades åt provtagning i fält och diskussioner kring markstratigrafier och deras betydelse för förståelsen av den arkeologiska kontexten. Som avslutning diskuterades prioriterade forskningsområden. Exempel på sådana är möjligheterna att kontextualisera boplatser och därmed fördjupa förståelsen för boplatsbegreppet; mesolitiska boplatsers geologiska kontext; markkemins möjligheter för att identifiera havsnivåer i förhållande till strandnära boplatser samt att tydliggöra odlingshistoriens skillnader och likheter i olika delar av landet.

Seminariet anordnades som ett led i Kulturlandskapets kunskapsuppbyggnadsprogram. Från MAL deltog Johan Linderholm, Karin Viklund, Roger Engelmark och Phil Buckland. Från Kulturlandskapet deltog Benjamin Grahn-Danielson, Annika Östlund och Stig Swedberg.

Nya rapporter!

Ni har väl läst våra senaste rapporter? Jasså inte?

Sedan starten i november har vi hunnit med riktigt mycket. Särskilt våra arkeologer Stig och Annika vilka förutom att de skriver för fullt på rapporterna för E6-grävningarna även hinner med att utföra lite fält- och rapportarbete i andra projekt.

Även Andreas Toreld har vart ute i fält, som tillsammans med Stig och Annika genomförde en mindre förundersökning i Tanumshede i oktober.

Under november genomfördes en schaktningsövervakning i Blomskog socken. Om detta kan ni läsa mer om här.

I mars genomfördes en mindre utredning utanför Strömstad.

Alla tre projekt är avrapporterade, och ni finner respektive rapport under Rapporter.

Nytt företag

Efter 20 års verksamhet har Rio Kulturkooperativ beslutat om delning – under slutet av 2013 bildas därför två nya företag. På gamla Rio Kulturkooperativs hemsida kan du dock även fortsättningsvis hitta samtliga rapporter publicerade av Rio Kulturkooperativ liksom information om utförda uppdrag och projekt, samt Rio Förlags bokshop där du kan beställa böcker. Du hittar även länkar till de två nya företagen.

Det nya kooperativet Kulturlandskapet består i stort sett av de som var verksamma vid kontoret i Fjällbacka. Vi besitter därmed en bred kompetens inom kultur och kulturmiljö, med kunskaper inom konst, arkeologi, arkitektur, byggnadsvård, kulturhistoria, samhällsplanering och forskning. Vi kan även erbjuda kurser, föreläsningar och guidningar inom dessa ämnen.

Vi arbetar helst ämnesöverskridnade i en inkluderande anda som tar sikte på hela samhället sett som en sammanslutning av människor, med livskvalitet och hållbarhet som grundidé. Historien är grunden för att känna sig själv och därmed andra, så att vi kan leva tillsammans i ömsesidig respekt. Med olika konstnärliga uttryck och gestaltningar vill vi skapa en vackrare och fredligare värld.