Kulturveckan Brastad Folkets Hus

Den 9 oktober mellan kl 15 och 17 anordnar vi ett Berättarcafé kring Stenindustrin i Lahälla

– Stig och Ingegerd läser och berättar om sina intervjuer samt för ett samtal med publiken kring deras berättelser från stenindustriepoken i Lahälla

– sång och musik av Margareta ”i BönnJohansson från Hamburgsund sjunger och spelar

Vi visar också Malin Franzéns redigerade film från Lahälla arrangemanget den 1 sept 2012.

Under hela Kulturveckan från den 4 oktober till den10 oktober har vi en utställning med bilder och text från dokumentationen av Lahälla. Utställningen hänger i korridoren i Folkets Hus Brastad.

Här kan du läsa mer om Lahälla-projektet.

 

Utställningsskärm 2

Utställningsskärm 2

Rio Bio hösten 2014 – Godheten 12/9

Nu har RIO BIO spikat höstens FILMPROGRAM!

Fredag 12 september visas GODHETEN av Stefan Jarl

På grund av att Sveriges Television inte ville visa GODHETEN innan riksdagsvalet, då filmen sades vara ”ensidigt systemkritisk”, väljer vi att tjuvstarta filmhösten lite tidigare än vi brukar.

GODHETEN tar tempen på tidens anda av girighet, egoism, överklassens återkomst, bonusar, riskkapitalister och privatiseringar av det allmänna, framväxten av ett nytt klassamhälle med tilltagande ojämlikhet, utslagning och ökande våld. Kort sagt: en film om förlusten av det gemensamma.

Recensioner: Kritiker.se

Här finner ni mer information om höstens program och Rio Bio.

Arkeologidagen i Tanumshede 31 augusti

I augusti anordnas Arkeologidagen över hela Sverige, där arkeologer och antikvarier berättar och guidar allmänheten till arkeologiska platser runt om i landskapet. Många gånger rör det sig om visningar i anslutning till aktuella arkeologiska undersökningar.

Rio Kulturlandskapet har sedan 2011 arbetat med arkeologiska undersökningar inför att E6:an byggs ut. Allt fältarbete är avslutat men vi har fullt upp med rapportarbetet, och vi skall även sprida kunskap och information om de platser vi har undersökt. I samband med arkeologidagen vill vi dels berätta om vårt resultat av undersökningarna, dels om de undersökningar som vi och andra aktörer har gjort i Tanumshede och närområdet de senaste åren. Vi vill tillsammans med er besöka och diskutera forntida och historiska lämningar i Tanumshede. Detta gör vi bäst med en vandring.

Vi samlas kl 13 utanför Sockenmagasinet i Tanumshede. Sedan följer en promenad på cirka 1-1,5 kilometer där vi besöker gravfält, boplatser med mera. Vi kommer till största delen hålla oss till stigar och vägar men kan ibland göra en avstickare upp i skogen. Glöm inte att klä er efter väder.

Varmt välkomna att delta. Vill ni ha mer information kontaktar ni Benjamin Grahn Danielson på telefon 0708-209181.

Mer information om arkeologidagen och vilka andra platser där det händer något finner på Riksantikvarieämbetets hemsida. Vill du redan nu läsa mer om undersökningarna gör du det under projektsidan för Arkeologi i Världsarv.

PS. Redan på fredag 29 augusti kommer vi inviga en liten utställning i Sparbanken Tanums skyltfönster i Tanumshede. Utställningen handlar om undersökningarna för E6:an och vår första rapport finns som blädderex. Vi kommer finnas på plats och bjuda på fika mellan kl 13-15.

Arkeologi söder om gerumsälvenKokgropar

På besök hos Kattilakoski Culture Cooperative

Strax före midsommar åkte Agneta och Stig till Finland och Kattilakoski för att undersöka hur man kollektivt arbetar med kultur i glesbygd. Efter ett och ett halvt dygns tåg-båt-bil färd genom Sverige och delar av Österbotten i Finland kom de så fram till Karsämäki och träffade ett gäng entusiaster i den gamla prästgården. Tre olika ideella föreningar har gått samman i Kattilakoski kulturkooperativ och köpt prästgården för att ha som sin plattform. Platsen och byggnaden blev kontor, samlingsplats samt boenderum och ateljé för Artist in Residence och volontärer från Europa. Här kan ni läsa mer om vårt projekt ”Rio i världen” och utbytet med Kattilakoski.

Seminarium tillsammans med MAL

I slutet av maj 2014 genomförde Miljöarkeologiska Laboratoriet och Kulturlandskapet ett tvådagars seminarium om markstratigrafisk provtagning och naturvetenskapliga analyser. Första dagen ägnades åt genomgång av naturvetenskapliga standardanalysmetoder som makrofossilanalys, markkemianalys, dendrokronologi och vedartsanalys. Även mer specialiserade analysmetoder som multielementanalys, mikromorfologi och IR-spektroskopi behandlades. Metodernas möjligheter och begränsningar samt dess tillämpning i olika steg i undersökningsprocessen diskuterades.

Andra dagen ägnades åt provtagning i fält och diskussioner kring markstratigrafier och deras betydelse för förståelsen av den arkeologiska kontexten. Som avslutning diskuterades prioriterade forskningsområden. Exempel på sådana är möjligheterna att kontextualisera boplatser och därmed fördjupa förståelsen för boplatsbegreppet; mesolitiska boplatsers geologiska kontext; markkemins möjligheter för att identifiera havsnivåer i förhållande till strandnära boplatser samt att tydliggöra odlingshistoriens skillnader och likheter i olika delar av landet.

Seminariet anordnades som ett led i Kulturlandskapets kunskapsuppbyggnadsprogram. Från MAL deltog Johan Linderholm, Karin Viklund, Roger Engelmark och Phil Buckland. Från Kulturlandskapet deltog Benjamin Grahn-Danielson, Annika Östlund och Stig Swedberg.

Nya rapporter!

Ni har väl läst våra senaste rapporter? Jasså inte?

Sedan starten i november har vi hunnit med riktigt mycket. Särskilt våra arkeologer Stig och Annika vilka förutom att de skriver för fullt på rapporterna för E6-grävningarna även hinner med att utföra lite fält- och rapportarbete i andra projekt.

Även Andreas Toreld har vart ute i fält, som tillsammans med Stig och Annika genomförde en mindre förundersökning i Tanumshede i oktober.

Under november genomfördes en schaktningsövervakning i Blomskog socken. Om detta kan ni läsa mer om här.

I mars genomfördes en mindre utredning utanför Strömstad.

Alla tre projekt är avrapporterade, och ni finner respektive rapport under Rapporter.

Nytt företag

Efter 20 års verksamhet har Rio Kulturkooperativ beslutat om delning – under slutet av 2013 bildas därför två nya företag. På gamla Rio Kulturkooperativs hemsida kan du dock även fortsättningsvis hitta samtliga rapporter publicerade av Rio Kulturkooperativ liksom information om utförda uppdrag och projekt, samt Rio Förlags bokshop där du kan beställa böcker. Du hittar även länkar till de två nya företagen.

Det nya kooperativet Kulturlandskapet består i stort sett av de som var verksamma vid kontoret i Fjällbacka. Vi besitter därmed en bred kompetens inom kultur och kulturmiljö, med kunskaper inom konst, arkeologi, arkitektur, byggnadsvård, kulturhistoria, samhällsplanering och forskning. Vi kan även erbjuda kurser, föreläsningar och guidningar inom dessa ämnen.

Vi arbetar helst ämnesöverskridnade i en inkluderande anda som tar sikte på hela samhället sett som en sammanslutning av människor, med livskvalitet och hållbarhet som grundidé. Historien är grunden för att känna sig själv och därmed andra, så att vi kan leva tillsammans i ömsesidig respekt. Med olika konstnärliga uttryck och gestaltningar vill vi skapa en vackrare och fredligare värld.